Các loại biển báo giao thông được cập nhật mới nhất hiện nay (PART 2)

Các loại biển báo giao thông được cập nhật mới nhất hiện nay (PART 2)

Các loại biển báo giao thông được cập nhật mới nhất hiện nay (PART 2)

5 3 votes

=Chào các bạn thân mến. Các bạn đã học thuộc hết các Biển báo cấm, Biển Hiệu lệnh chưa. Hãy cùng Trung tâm đào tạo lái xe Sao Bắc Việt tiếp tục với những Biển báo hiệu giao thông tiếp theo nhé.

Phần 3: BIỂN BÁO NGUY HIỂM

Cách nhận biết:  những biển báo hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen

Tác dụng: Loại biển báo này mô tả sự việc báo hiệu, cảnh báo trước điều có thể xảy ra giúp người tham gia giao thông có thể chủ động ngăn ngừa, hạn chế, phòng cháy những tai nạn, rủi ro có thể xảy ra.

Nhóm này gồm 47 kiểu, được đánh số thứ tự từ 201 đến 247. Mỗi kiểu có thể gồm 1 hoặc nhiều biển có ý nghĩa tương tự.

Biển cảnh nguy hiểm không cấm, hay bắt buộc người điều khiển phương tiện phải thực hiện một hành động nào (như nhóm biển báo cấm, hay biển hiệu lệnh).

Ý nghĩa của từng biển báo:

  Biển số 201a “Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái”, báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên trái
 Biển báo nguy hiểm 201bBiển báo nguy hiểm 201b Biển số 201b “chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải”, báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên phải
 Biển báo nguy hiểm 202aBiển báo nguy hiểm 202a Biển số 202a “Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp”, báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái
 Biển báo nguy hiểm 202bBiển báo nguy hiểm 202b Biển số 202b “Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp”, báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên phải
 Biển báo nguy hiểm 203aBiển báo nguy hiểm 203a Biển số 203a “Đường bị hẹp cả hai bên”, báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột cả hai bên
 Biển báo nguy hiểm 203bBiển báo nguy hiểm 203b Biển số 203b “Đường bị hẹp về phía trái”, báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên trái
 Biển báo nguy hiểm 203cBiển báo nguy hiểm 203c Biển số 203c “Đường bị hẹp về phía phải”, báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên phải
 Biển báo nguy hiểm 204Biển báo nguy hiểm 204 Biển số 204 “Đường hai chiều”, báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện cả hai chiều trên phía đường còn lại hoặc để báo trước đoạn đường đôi tạm thời hoặc đoạn đường có chiều xe đi và về đi chung
 Biển báo nguy hiểm 205aBiển báo nguy hiểm 205a Biển số 205a “Đường giao nhau cùng cấp”, báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng
 Biển báo nguy hiểm 205bBiển báo nguy hiểm 205b Biển số 205b “Đường giao nhau cùng cấp”, báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng
 Biển báo nguy hiểm 205cBiển báo nguy hiểm 205c Biển số 205c “Đường giao nhau cùng cấp”, báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng
 Biển báo nguy hiểm 205dBiển báo nguy hiểm 205d Biển số 205d “Đường giao nhau cùng cấp”, báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng
 Biển báo nguy hiểm 205eBiển báo nguy hiểm 205e Biển số 205e “Đường giao nhau cùng cấp”, báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng
 Biển báo nguy hiểm 206Biển báo nguy hiểm 206 Biển số 206 “Giao nhau chạy theo vòng xuyến”, báo trước nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa nút giao, các loại xe qua nút giao phải đi vòng xuyến quanh đảo an toàn theo chiều mũi tên. Có cần xi nhan tại vòng xuyến?
 Biển báo nguy hiểm 207aBiển báo nguy hiểm 207a Biển số 207a “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207bBiển báo nguy hiểm 207b Biển số 207b “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207cBiển báo nguy hiểm 207c Biển số 207c “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207dBiển báo nguy hiểm 207d Biển số 207d “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207eBiển báo nguy hiểm 207e Biển số 207e – “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207fBiển báo nguy hiểm 207f Biển số 207f “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207gBiển báo nguy hiểm 207g Biển số 207g “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207hBiển báo nguy hiểm 207h Biển số 207h “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207iBiển báo nguy hiểm 207i Biển số 207i “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207kBiển báo nguy hiểm 207k Biển số 207k “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 208Biển báo nguy hiểm 208 Biển số 208 “Giao nhau với đường ưu tiên”, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên

Chú ý: biển này tương tự, chỉ quay lộn ngược đầu so với biển báo nguy hiểm số 247.

 Biển báo nguy hiểm 209Biển báo nguy hiểm 209 Biển số 209 “Giao nhau có tín hiệu đèn”, báo trước nơi giao nhau có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn trong trường hợp người lái xe khó quan sát để kịp thời xử lý
 Biển báo nguy hiểm 210Biển báo nguy hiểm 210 Biển số 210 ” Giao nhau với đường sắt có rào chắn”, báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay rào chắn nửa kín và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông
 Biển báo nguy hiểm 211aBiển báo nguy hiểm 211a Biển số 211a “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”, báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông
 Biển báo nguy hiểm 211bBiển báo nguy hiểm 211b Biển số 211b “Giao nhau với đường tàu điện”, chỉ nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường tàu điện
 Biển báo nguy hiểm 212Biển báo nguy hiểm 212 Biển số 212″Cầu hẹp”, báo trước sắp đến cầu hẹp là loại cầu có chiều rộng phần xe chạy nhỏ hơn hoặc bằng 4,5m
 Biển báo nguy hiểm 213Biển báo nguy hiểm 213 Biển số 213 “Cầu tạm”, báo trước sắp đến cầu tạm là loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe cộ qua lại
 Biển báo nguy hiểm 214Biển báo nguy hiểm 214 Biển số 214 “Cầu quay-cầu cất”, báo phía trước gặp cầu xoay, cầu cất là loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ bằng cách quay hoặc nâng nhịp thông thuyền để cho tàu thuyền qua lại
 Biển báo nguy hiểm 215Biển báo nguy hiểm 215 Biển số 215 “Kè, vực sâu phía trước”, báo trước sắp tới những vị trí có kè chắn vực sâu, hoặc sông suối đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông su ối (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm)
 Biển báo nguy hiểm 216Biển báo nguy hiểm 216 Biển số 216 “Đường ngầm”, báo trước những vị trí có đường ngầm (đường tràn) phải đặt biển số 216 “Đường ngầm”
 Biển báo nguy hiểm 217Biển báo nguy hiểm 217 Biển số 217 “Bến phà”, báo trước sắp đến bến phà
 Biển báo nguy hiểm 218Biển báo nguy hiểm 218 Biển số 218 “Cửa chui”, để báo trước sắp đến đường có cổng chắn ngang, kiểu cổng như đường hầm, cổng thành, cầu vượt đường bộ dạng cầu vòm v.v…
 Biển báo nguy hiểm 219Biển báo nguy hiểm 219 Biển số 219 “Dốc xuống nguy hiểm”, báo trước sắp tới đoạn đường xuống dốc nguy hiểm
 Biển báo nguy hiểm 220Biển báo nguy hiểm 220 Biển số 220 “Dốc lên nguy hiểm”, báo trước sắp tới đoạn đường lên dốc nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm 221aBiển báo nguy hiểm 221a Biển số 221a “Đường có ổ gà, lồi lõm” đặt trong trường hợp đường đang tốt, xe chạy nhanh, chuyển sang những đoạn lồi lõm, gập ghềnh, ổ gà, lượn sóng
 Biển báo nguy hiểm 221bBiển báo nguy hiểm 221b Biển số 221b “Đường có sóng mấp mô nhân tạo” để hạn chế tốc độ xe chạy (biển được cắm kèm theo biển số 227 “Hạn chế tốc độ tối đa”), bắt buộc lái xe phải chạy với tốc độ chậm trước khi qua những điểm cần kiểm soát, kiểm tra hoặc giảm tốc độ trước khi vào đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa
 Biển báo nguy hiểm 222aBiển báo nguy hiểm 222a Biển số 222a “Đường trơn”, báo trước sắp tới đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt đặc biệt là khi thời tiết xấu, mưa phùn (hệ số bám của lốp với mặt đường < 0,3) cần tránh hãm phanh, tăng ga, sang số đột ngột hoặc xe chạy với tốc độ cao sẽ bị nguy hiểm
 Biển báo nguy hiểm 222bBiển báo nguy hiểm 222b Biển số 222b “Lề đường nguy hiểm”, báo những nơi lề đường không ổn định, khi xe đi vào dễ gây văng đất đá hoặc bánh xe quay tại chỗ
Biển báo nguy hiểm 223aBiển báo nguy hiểm 223a Biển số 223a “Vách núi nguy hiểm”, báo hiệu sắp đi vào đoạn đường đi sát vách núi nằm ở bên tay trái, đường vừa hẹp vừa hạn chế tầm nhìn, người lái xe phải cẩn thận
 Biển báo nguy hiểm 223bBiển báo nguy hiểm 223b Biển số 223b “Vách núi nguy hiểm”, báo hiệu sắp đi vào đoạn đường đi sát vách núi nằm ở bên tay phải, đường vừa hẹp vừa hạn chế tầm nhìn, người lái xe phải cẩn thận
Biển báo nguy hiểm 224Biển báo nguy hiểm 224 Biển số 224 “Đường người đi bộ cắt ngang”, báo trước sắp tới phần đường dành cho người đi bộ sang qua đường. Gặp biển này các xe phải giảm tốc độ, nhường ưu tiên cho người đi bộ và chỉ được chạy xe khi không gây nguy hiểm cho người đi bộ.
Biển báo nguy hiểm 225Biển báo nguy hiểm 225 Biển số 225 “Trẻ em”, báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như ở vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ
 Biển báo nguy hiểm 226Biển báo nguy hiểm 226 Biển số 226 “Đường người đi xe đạp cắt ngang”, báo trước là gần tới vị trí thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp đi nhập vào đường ôtô
 Biển báo nguy hiểm 227Biển báo nguy hiểm 227 Biển số 227 “Công trường”, báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có người và máy móc đang làm việc trên mặt đường. Khi gặp biển báo này tốc độ xe chạy phải giảm cho thích hợp, không gây nguy hiểm cho người và máy móc trên đoạn đường đó
Biển báo nguy hiểm 228aBiển báo nguy hiểm 228a Biển số 228a “Đá lở”, báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi. Gặp biển này, người lái xe phải chú ý; đặc biệt khi thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn, không dừng hay đỗ xe trong khu vực đá lở sau những trận mưa lớn.
 Biển báo nguy hiểm 28bBiển báo nguy hiểm 28b Biển số 228b “Đá lở”, báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi. Gặp biển này, người lái xe phải chú ý; đặc biệt khi thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn, không dừng hay đỗ xe trong khu vực đá lở sau những trận mưa lớn.
 Biển báo nguy hiểm 228cBiển báo nguy hiểm 228c Biển số 228c “Sỏi đá bắn lên”, báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
 Biển báo nguy hiểm 229Biển báo nguy hiểm 229 Biển số 229 “Giải máy bay lên xuống”, báo trước đoạn đường ở vùng sát đường băng sân bay và cắt ngang qua hướng máy bay lên xuống ở độ cao không lớn.
Biển báo nguy hiểm 230Biển báo nguy hiểm 230 Biển số 230 “Gia súc”, báo trước gần tới đoạn đường thường có gia súc thả rông hoặc lùa qua ngang đường, đường ở vùng đồng cỏ của nông trường chăn nuôi, vùng thảo nguyên… Người lái xe có trách nhiệm đi chậm, quan sát và dừng lại bảo đảm cho gia súc có thể qua đường không bị nguy hiểm.
 Biển báo nguy hiểm 231Biển báo nguy hiểm 231 Biển số 231 “Thú rừng vượt qua đường”, báo trước gần tới đoạn đường thường có thú rừng qua đường như đường đi qua rừng hay khu vực bảo tồn thiên nhiên cấm săn bắn. Người lái xe phải đi chậm, chú ý quan sát hai bên đường và thận trọng đề phòng tai nạn.
 Biển báo nguy hiểm 232Biển báo nguy hiểm 232 Biển số 232 “Gió ngang”, báo trước gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh gây nguy hiểm. Người lái xe cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe.
 Biển báo nguy hiểm 233Biển báo nguy hiểm 233 Biển số 233 “Nguy hiểm khác”, báo trên đường có những nguy hiểm mà không thể vận dụng được các kiểu biển từ biển số 201a đến biển số 232
 Biển báo nguy hiểm 234Biển báo nguy hiểm 234 Biển số 234 “Giao nhau với đường hai chiều”, đặt trên đường một chiều, để báo trước sắp đến vị trí giao nhau với đường hai chiều
Biển báo nguy hiểm 235Biển báo nguy hiểm 235 Biển số 235 “Đường đôi”, báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng
Biển báo nguy hiểm 236Biển báo nguy hiểm 236 Biển số 236 “Hết đường đôi”, báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng
Biển báo nguy hiểm 237Biển báo nguy hiểm 237 Biển số 237 “Cầu vồng”, đặt ở trên đoạn đường sắp đến công trình có độ vồng lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn, nhắc nhở lái xe lái cẩn thận
 Biển báo nguy hiểm 238Biển báo nguy hiểm 238 Biển số 238 “Đường cao tốc phía trước”, được đặt trên đường nhánh nhập vào đường cao tốc để báo cho các phương tiện đi trên đường này biết có Đường cao tốc ở phía trước
 Biển báo nguy hiểm 239Biển báo nguy hiểm 239 Biển số 239 “Đường cáp điện ở phía trên”, được đặt Ở những nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường
 Biển báo nguy hiểm 240Biển báo nguy hiểm 240 Biển báo 240 ” Đường hầm”, nhắc lái xe chú ý chuẩn bị đi vào hầm đường bộ. Biển đặt ở bên phải chiều đi trước khi vào hầm.
 Biển báo nguy hiểm 241Biển báo nguy hiểm 241 Biển số 241 “Ùn tắc giao thông”, báo đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông
 Biển báo nguy hiểm 242ABiển báo nguy hiểm 242A Biển số 242a “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”, bổ sung cho biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”, để chỉ chỗ đường sắt giao vuông góc đường bộ, và tại chỗ giao nhau đường sắt chỉ có một đường cắt ngang đường bộ
 Biển báo nguy hiểm 242BBiển báo nguy hiểm 242B Biển số 242b “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”, bổ sung cho biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”, để chỉ chỗ đường sắt giao vuông góc đường bộ, và tại chỗ giao nhau đường sắt có từ hai đường cắt ngang đường bộ
 Biển báo nguy hiểm 243ABiển báo nguy hiểm 243A Biển báo số 243a “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ “, đặt ở nơi cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 50m, báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn.
 Biển báo nguy hiểm 243BBiển báo nguy hiểm 243B Biển báo số 243b “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ “, đặt ở nơi cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 100m, báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn.
 Biển báo nguy hiểm 243CBiển báo nguy hiểm 243C Biển báo số 243c “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ “, đặt ở nơi cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 150m, báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn.
 Biển báo nguy hiểm 244Biển báo nguy hiểm 244 Biển số 244 “Đoạn đường hay xảy ra tai nạn”, cảnh báo nguy hiểm đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý
 Biển báo nguy hiểm 245aBiển báo nguy hiểm 245a Biển số 245a “Đi chậm”, nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm
 Biển báo nguy hiểm 245bBiển báo nguy hiểm 245b Biển số 245b “Đi chậm”, nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm, đối với các tuyến đường đối ngoại
 Biển báo nguy hiểm 246aBiển báo nguy hiểm 246a Biển số 246a “Chú ý chướng ngại vật – Vòng tránh ra hai bên”, báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi vòng tránh ra hai bên
 Biển báo nguy hiểm 246bBiển báo nguy hiểm 246b Biển số 246b “Chú ý chướng ngại vật – Vòng tránh sang bên trái”, báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi vòng tránh sang bên trái
 Biển báo nguy hiểm 246cBiển báo nguy hiểm 246c Biển số 246c “Chú ý chướng ngại vật – Vòng tránh sang bên phải”, báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi vòng tránh sang bên phải
 Biển báo nguy hiểm 247Biển báo nguy hiểm 247 Biển số 247 “Chú ý xe đỗ”, cảnh báo có các loại xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc ôtô đầu kéo; xe máy chuyên dùng đang đỗ chiếm một phần đường xe chạy (biển này tương tự, chỉ lộn ngược đầu so với biển báo nguy hiểm số 208 “Giao nhau với đường ưu tiên”)

 

Phần 4: BIỂN PHỤ

Cách nhận biết: Nếu để ý bạn có thể thấy những tấm biển chữ nhật treo phía dưới những biển tròn đỏ (cấm), hoặc biển tam giác nền vàng (cảnh báo nguy hiểm). Những biển chữ nhật phía dưới đó chính là các biển báo phụ (biển phụ). Biển phụ có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen

Tác dụng: Biển báo phụ được đặt kết hợp và bổ sung ý nghĩa cho các biển chính như biển báo cấm, biển hiệu lệnh…

Nhóm biển phụ gồm có 10 kiểu, được đánh số thứ tự từ 501 đến 510.

 

Ý nghĩa của từng biển:

 

Biển số 501: Phạm vi tác dụng của biển

Để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hoặc cấm hoặc hạn chế bên dưới một số biển báo nguy hiểm, biển báo cấm hoặc hạn chế, chẳng hạn như: Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp; Dốc xuống nguy hiểm…

Biển phụ 501Biển phụ 501
Biển phụ 501

Biển số 502: Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu

Bên dưới các loại biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và chỉ dẫn, thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước.

Biển phụ 502Biển phụ 502

Biển số 503(a,b,c,d,e,f) “Hướng tác dụng của biển”

Các biển số 503(a,b,c) đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

Biển phụ 503aBiển phụ 503a
Biển phụ 503a
Biển phụ 503bBiển phụ 503b
Biển phụ 503b
Biển phụ 50cBiển phụ 50c
Biển phụ 503c

Các biển số 503(d,e,f) đặt bên dưới biển Cấm quay xe, Cấm dừng đỗ xe… để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.

Biển phụ 503dBiển phụ 503d
Biển phụ 503d
Biển phụ 503eBiển phụ 503e
Biển phụ 503e
Biển phụ 503fBiển phụ 503f
Biển phụ 503f

Biển số 504: Làn đường

Biển số 504 được đặt bên trên làn đường và dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay bên dưới đèn tín hiệu để chỉ làn đường chịu hiệu lực của biển báo hay đèn tín hiệu.

Biển phụ 504Biển phụ 504
Biển 504

Biển số 505a: Loại xe

Được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn để chỉ loại xe chịu hiệu lực của biển báo cấm, biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn. Tùy theo loại xe chịu hiệu lực mà bố trí hình vẽ cho phù hợp.

Biển phụ 505aBiển phụ 505a
Biển 505a

Biển số 505b : Loại xe hạn chế qua cầu

Được đặt bên dưới biển báo số 106a “Cấm ôtô tải” để chỉ các loại xe tải chịu hiệu lực của biển báo và trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) tương ứng với mỗi loại xe không phụ thuộc vào số lượng trục.

Biển phụ 505bBiển phụ 505b
Biển 505b

Biển số 505(c): Tải trọng trục hạn chế qua cầu

Được đặt bên dưới biển báo số 106a “Cấm ôtô tải” để chỉ các loại xe tải có tải  trọng  trục  lớn nhất cho phép tương ứng với mỗi loại  trục (trục đơn, trục kép, trục ba).

Biển phụ 505cBiển phụ 505c
Biển 505c

Biển số 506(a,b): Hướng đường ưu tiên

Biển số 506a  được đặt bên dưới biển chỉ dẫn số 401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

Biển phụ 506aBiển phụ 506a
Biển 506a

Biển số 506b được đặt bên dưới biển số 208 và biển số 122 trên đường không ưu tiên để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

Biển phụ 506bBiển phụ 506b
Biển 506b

Biển số 507: Hướng rẽ

Được sử dụng độc lập để báo trước cho người tham gia giao thông biết chuẩn bị đến chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.

Biển phụ 507Biển phụ 507
Biển 507

Biển số 508(a,b): Biểu thị thời gian

Được đặt dưới biển báo cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm quy định phạm vi thời gian hiệu lực của các biển báo cấm, biển hiệu lệnh cho phù hợp yêu cầu.

Biển phụ 508aBiển phụ 508a

Biển 508a

Biển phụ 508bBiển phụ 508b
Biển 508b

Biển số 510: Thuyết minh biển chính

Để bổ sung cho biển số 239 “Đường cáp điện ở phía trên”, phải đặt biển số 510 “Chiều cao an toàn” bên dưới biển số 239, biển này chỉ rõ chiều cao cho các phương tiện đi qua an toàn.

Biển phụ 509aBiển phụ 509a
Biển 510

Để bổ sung cho biển số 130 “Cấm dừng, đỗ xe”, biển số 131 (a,b,c) “Cấm đỗ xe”, phải đặt thêm biển số 510 “Cấm đỗ xe” bên dưới biển số 130, 131 (a,b,c)

Biển phụ 509bBiển phụ 509b
Biển 510

Trên đây là thông tin về biển phụ. Trung tâm đào tạo lái xe kính chúc mọi người tham gia giao thông lái xe an toàn, đúng quy tắc giao thông!

Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 0966 380 917